Zmiany w podatku VAT i akcyzie

Najpomyślniejszą wiadomością jest utrzymanie 25 dniowego terminu zwrotu VAT-u przez urzędy skarbowe. Proponowany przez rząd 60 dniowy termin mógłby przyczynić się do zachwiania płynności finansowej wielu firm, gdyż do momentu odzyskania podatku musiałby one korzystać z pożyczek i kredytów.

Oto katalog niektórych proponowanych zmian: 

1. Wpisano na listę wyrobów akcyzowych energię elektryczną, ustalając stawkę na poziomie 2 gr. za kWh,

2. Objęto 22-proc. podatkiem VAT usługi polegające na udzieleniu licencji i sublicencji. Dotyczy to m.in. sprzedaży oprogramowania komputerowego,

3. Podwyżka VAT dotknęła także niektórych art. dziecięcych. Podwyższono do 12 proc. z obecnych 7 proc. VAT na: łyżwy, narty, sanki, obuwie z łyżwami, rowery i pojazdy dziecięce, urządzenia z drewna do ogródków dziecięcych, zabawki i gry towarzyskie oraz meble dla dzieci,

4. Podwyższono z 3 do 22 proc. stawki VAT na meble klasyfikowane dotąd jako rękodzieło ludowe i artystyczne,

5. Z 7 proc. do 22 proc. wzrasta VAT na opony naprawiane i bieżnikowane oraz na usługi związane z bieżnikowaniem i wulkanizacją opon oraz dętek,

6. Ograniczono też odliczanie podatku VAT od podatku od oleju napędowego oraz gazu zużywanego przez samochody osobowe oraz inne o ładowności do 500 kg. Posłowie natomiast, wbrew stanowisku rządu, przegłosowali poprawkę zwalniającą z akcyzy paliwa silnikowe na bazie olejów roślinnych produkcji krajowej.

7. Wykreślono wszystkie kraje UE z listy rajów podatkowych. Wcześniej znalazły się na niej m.in. Holandia, Francja, Niemcy i Belgia. Po wejściu w życie ustawy firmy kupujące niektóre usługi z tych krajów będą mogły odliczać od nich VAT.

8. Rozszerzono podstawę opodatkowania z kwoty prowizji na całą wartość świadczonych usług przez biura turystyczne na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.